Aanschaf

Aanschaf

Wellicht heeft u ergens een agapornis gezien en was u onder de indruk van deze leuke vogel(s). Mogelijk denkt u erover na nu zelf een of meerdere agapornis (agaporniden) aan te schaffen.

Echter zijn er nog wel een aantal vragen te beantwoorden om erachter te komen of u de juiste keuze maakt voor de aanschaf van een huisdier welke u graag zijn gehele leven tevreden wilt houden en er zelf veel plezier aan kunt beleven.

Dit hoofdstuk probeert u een beter inzicht te geven in het houden van agaporniden en heeft betrekking tot het tam houden van agaporniden in de huiskamer.

Er zijn verschillende soorten agaporniden, u kunt rekening houden bij uw keuze van aanschaf met de volgende punten:

Belangrijke punten voor aanschaf:

 • Welke soort
 • Welke leeftijd?
 • Handvoeding of natuurbroed?
 • Gezinsleden
 • Kortwieken of vliegen?
 • Een of meerdere agaporniden?
 • Tijdsbesteding
 • Huisvesting
 • Speciale bijkomende kosten

Welke soort?:

 • Heeft u nog geen keuze maken voor de aanschaf van welke soort agapornis?
  Dan kunt u bij de pagina soorten alle verschillen tussen de 3 meest gehouden soorten in Nederland lezen.

Indien u deze pagina al gelezen heeft en een keuze heeft gemaakt kunt u deze rubriek overslaan.

Welke leeftijd?:

 • We gaan er in dit hoofdstuk vanuit dat de agapornis wordt aangeschaft om in de huiskamer te houden.
 • Wilt u de vogel houden in een kooi maar heeft u niet de bedoeling om de vogel tam te maken? > het maakt in principe niet uit hoe oud de vogel is, wel is een maatje voor de vogel omdat het immers groepsdieren zijn gewenst.
 • Ook wordt de voorkeur gegeven aan een ruime kooi of kamervoliere indien de vogel(s) niet worden los gelaten om te vliegen.
 • Wilt u de vogel houden in de huiskamer en is het de bedoeling dat de vogel tam wordt? > Het is verstandig voor een jonge vogel te kiezen.
 • Over het algemeen zijn vogels tot een leeftijd van 12 weken goed tam te maken.

Handvoeding of natuurbroed?: 
 

Hier kunnen we kort over zijn, sinds 01 juli 2014 is het niet meer toegestaan agaporniden met een jongere leeftijd dan ongeveer 8 weken ( per soort verschillend) van de ouders te scheiden.
Tenzij er een gegronde aannemelijke reden is waardoor de ouders van de jongen gescheiden moeten worden met oog op de gezondheid en het het welzijn van het dier of het ouderdier.
Handvoeding kan uiteraard worden gegeven indien een dier (ver)zwak(t) is,
Als extra lekkernij of als nood oplossing indien de ouders het jong verstoten / dreigen te vermoorden door bijv. extreem pluk gedrag/ verwaarlozing. 

Met handvoeding wordt bedoeld dat het jong bij voorkeur met een leeftijd van tussen de 4 en 4,5 e week bij zijn / haar ouders vandaan wordt gehaald om verder op te groeien in de huiskamer en zo al op jonge leeftijd leert omgaan met alle gewoonten binnen het huishouden. Vogels welke jonger zijn dan 3,5 e week als deze bij de ouders vandaan worden gehaald zullen hun socialisatie missen met andere vogels, na deze periode hebben ze over het algemeen een goede socialisatie meegekregen.

Voordelen:

 • De vogel is direct tam
 • Een baby vogel opvoeden schept een band met de eigenaar
 • De baby heeft alle tijd om van heel jonge leeftijd af aan te wennen aan zijn nieuwe omgeving
 • Door het handvoeden wordt u gedwongen tijd te besteden aan de vogel
 • De baby kan nog niet bijten maar voelt al aftastend wat hij wel en niet kan eten.

Nadelen:

 • Als de vogel te vroeg wordt weggehaald bij de ouders mist deze een stuk socialisatie waardoor deze moeilijker samen met andere vogels te plaatsen zal zijn op latere leeftijd.
 • Er moet een aantal maal per dag tijd vrij gemaakt kunnen worden om de baby te voeden.
 • Als de pap te heet of te koud gegeven wordt kan de baby een beschadiging aan de ledematen oplopen.

Met natuurbroed wordt bedoeld dat de ouders het jong opvoeden tot deze zelfstandig kan eten en daarna wordt weggehaald bij de ouders om tam te maken.
De agapornis rosecollis / fischeri / personatus moet minimaal 6,5 e week oud zijn om zelfstandig te kunnen overleven.

Indien een vogel nog niet tam is of geen ervaring heeft met menselijk contact is het beter deze na 14 weken niet meer tam te willen maken. ( of te proberen) Dit kost de vogel teveel stress en de kans dat de vogel daadwerkelijk zo tam wordt als u zou willen is nihil.

Voordelen:

 • Er hoeft geen tijd vrij gemaakt te worden om overdag een aantal maal te voeden.
 • Een jonge zelfstandige vogel heeft de gehele socialisatie periode doorgemaakt waardoor hij later makkerlijker herplaatsbaar of samen te zetten zal zijn met soortgenoten.
 • U kunt op uw eigen tijd tijd vrij maken om de vogel op te voeden en tam te maken.

Nadelen:

 • Als de vogel te oud wordt aangeschaft zal er heel veel geduld moeten worden opgebracht om deze tam te kunnen maken
 • Als er een aantal dagen geen tijd vrij gemaakt kan worden voor het tam maken van de vogel zal deze snel weer terug bij af zijn.
 • De vogel kan al hard bijten, dit is zijn enige verweer op gevaar waardoor hij zijn snavel snel zal gebruiken.


Gezinsleden en kortwieken:

 • Uit hoeveel mensen bestaat uw gezin? 
 • Een agapornis kiest altijd een partner, wilt u dat iedereen uit het gezin met de vogel overweg kan? Dan zult u dit goed moeten begeleiden.
 • Vogels kunnen erg jaloers worden, ook op de band die 2 mensen met elkaar hebben, waardoor de vogel uw partner bijvoorbeeld zou kunnen aanvliegen als hij /zij vind dat uw aandacht niet goed verdeeld wordt.

Laat dus iedereen voor de vogel zorgen, ook de kinderen ook het tam maken zult u door iedereen moeten laten doen. Dit kan voorkomen dat de vogel op latere leeftijd gaat bijten naar andere gezinsleden of kennissen / vrienden die een bezoek aan u brengen.

 • Zijn er mensen allergisch binnen het gezin voor vogels, wees u dan bewust van het feit dat een agapornis hierop geen uitzondering zal zijn, ze produceren stof, en hebben tevens huidschilfers. U kunt de agapornis dan misschien buiten houden, maar is dit uw bedoeling?

Kortwieken of vliegen: 

 • Kortwieken mag alleen gebeuren op een verantwoorde manier! In de vleugel zit leven, en u moet weten tot hoever u kunt knippen. Weet u dit niet? Laat dit dan aan iemand over die hierin gespecialiseerd is.
 • Dit kan een vogelspecialist zijn, maar hiervoor kunt u vaak ook terecht bij een algemene dierenarts, medewerker van een dierenspeciaalzaak of een kweker bij u in de buurt.
 • Kortwieken van de vleugel doet de vogel geen pijn, het voelt hetzelfde voor de vogel als voor ons nagels knippen. Wordt er te ver geknipt dan kunt u zich bedenken dat het voor u ook niet fijn is als een vinger wordt afgeknipt, het wordt dan snel leewieken.
 • Kortwieken is dus NIET hetzelfde als leewieken! Leewieken van agaporniden is ten strengste verboden en tegen de Nederlandse wet!! U kunt hiervoor worden berecht.
 • In tegenstelling tot leewieken ( een techniek van knippen waarbij de vleugels niet meer aangroeien) groeien de vleugels bij kortwieken weer aan tijdens de rui- periode. (houdt dit in de gaten zodat uw vogel niet ineens toch weg vliegt)
 • Kortwieken lijkt vaak alleen maar nadelen te hebben maar heeft zeker ook voordelen: 
  • - Indien u jonge kinderen heeft en deze graag buiten spelen in de zomer, bedenkt u zich dan dat een vogel kan vliegen, iedere vogel kiest vroeg of laat de vrijheid.
   ( Ik ken verhalen van mensen die hun vogeltje al 5 jaar mee naar buiten namen en toch vloog hij ineens weg, dat had hij nog nooit gedaan.. en kwam niet meer terug) 
   Zodra een deur open staat zal uw agapornis het niet levend uithouden buiten, tamme vogels zijn namelijk niet bang voor katten, ook jagen sommige soorten andere vogels kleine vogels, de agapornis wordt dan toch een prooidier.
   U kunt op zo’n moment misschien beter uw vogel laten kortwieken.
  • Het is gemakkelijker om een vogel tam te maken wanneer deze gekortwiekt is,
   omdat deze niet steeds weg kan vliegen zal de agapornis sneller aan u gewend raken om zo het tam maken te vergemakkelijken.

Eén of meerdere Agaporniden:

Dit is een heel persoonlijke vraag, en daarom ook voor uzelf een afweging of u voor één of meerdere agaporniden zult kiezen.

 • 1 Agapornis zal u als partner bestempelen, waardoor deze zich meer naar u zal wenden dan wanneer er 2 agaporniden worden gehouden
 • Bij 2 agaporniden, zal er 1 agapornis meer naar u neigen, de andere vogel zal er zijn in de tijd dat u afwezig bent, over het algemeen wordt 1 van de vogels tam naar u, de ander dus naar de andere vogel.
 • 1 Agapornis heeft een zachter geluid dan 2 agaporniden wanneer ze samen een roep uurtje hebben.
 • 1 Agapornis die zich eenzaam voelt zal vaker geluid maken (en harder roepen) om een maatje dan wanneer deze aanwezig zal zijn.
 • 2 Agaporniden babbelen over het algemeen zachtjes met elkaar waardoor de hele schelle tonen vaker achterwege blijven.
 • 1 Agapornis zal meer tijd van u vergen om aan voldoende aandacht te komen en zo niet te vereenzamen
 • 2 Agaporniden zullen meer tijd van u vergen om beide tam te houden.
  (u heeft immers 2 agaporniden om tam te maken en te houden i.p.v. 1)
 • 1 Agapornis kan zichzelf niet voortplanten, 2 agaporniden kunnen een nest krijgen ( tenzij u de eieren vervangt door nepeitjes)
 • 2 Agaporniden zullen zich minder snel eenzaam voelen.
 • 2 Agaporniden kunnen enorm met elkaar knuffelen, wat veel mensen een geweldig aanzicht vinden!

( Een agapornis wordt niet voor niets lovebird genoemd in het Engels, hij kan letterlijk ziek worden van eenzaamheid en hieraan sterven!)

Veel mensen denken dat 2 vogels niet tam kunnen worden, dit is niet waar, het is wel moeilijker om beide vogels even tam te maken, door het geheel eigen karakter zal de ene vogel tammer worden dan de ander of zal het karakter meer bij u passen.
(Mits u voldoende tijd investeert in het tam maken en houden van de vogels)

OF 2 agaporniden met elkaar kunnen samen leven is net als bij mensen.
De vogels moeten elkaar aardig vinden om vriendjes te kunnen worden.
Vinden ze elkaar na een uur niet lief genoeg, dan vinden ze dit na een dag vaak ook niet en na een week al helemaal niet.
Het kan zijn dat ze elkaar in de buurt dulden, maar echt gek op elkaar zullen ze dan ook niet zo snel worden.

Vogels die met elkaar gaan babbelen en kroelen zullen vaak de dikste vrienden worden.

Pop - Man  > Dit gaat vaak goed samen.
Man – Man > Dit gaat vaak goed samen als ze jong zijn maar zodra ze hormonaal worden kan dit tevens problemen geven en net als 2 poppen leiden tot territorium verdediging ( veel vechten, tot er een vogel overlijd) 
Pop – Pop > Dit gaat vaak niet goed samen omdat in de wereld van de Agapornis de pop dominant is en haar territorium probeert te verdedigen.

Als 2 vogels hun territorium verdedigen wordt dit afgedaan met pootje pikken. Het wordt gezien als niet verder, dit is mijn domein! 
Dit kan er vrij heftig aan toe gaan, even in een pootje bijten om de ander te laten weten dat hij / zij niet te dicht in de buurt moet komen, echter agressief in de nek pikken heeft een ander doel, dit wordt gedaan om de vogel geheel te verjagen, hierbij wordt gedoeld op de halsslagader, als deze goed geraakt word zal de vogel dood bloeden door een slagaderlijke bloeding.

Een tamme en wilde agapornis kunt u beter niet direct bij elkaar zetten. De tamste toont voor de wat schuwere vogel onnatuurlijk gedrag.
Vogels welke onnatuurlijk gedrag vertonen worden in het wild door elkaar ‘opgeruimd’ dit wordt gedaan om de populatie gezond te houden.
Zo worden zwakke / zieke of vogels die vreemd gedrag vertonen vermoord. ( ook door soortgenoten) 
De tamme vogel delft hierbij dus vaak automatisch het onderspit, hij weet niet hoe hij moet reageren op dit gedrag, en wordt hierbij dus automatisch het slachtoffer.

Een andere vogel dan een vogel uit zijn eigen leefgebied ( lees een andere vogel dan dezelfde soort) zal een agapornis proberen te verjagen, als deze niet ver genoeg uit het gebied zal gaan zal hij deze willen vermoorden. Een Parkiet en een agapornis samen houden is dus geen goed idee, ook niet als de parkiet groter is dan de Agapornis. In een enkel geval als beide vogels handgevoed zijn opgevoed en als baby bij elkaar zitten kan het goed gaan om dat beide dan geen soort eigen gedrag meer vertonen en in de vroege inprentingsfase leren dat beide "familie" van elkaar zijn, wat vaak het geval is bij de bekende youtube filmpjes. 

U kunt het beste 2 vogels van dezelfde soorten samen houden.

Indien u meerdere vogels houdt kies dan altijd voor een even aantal, een 3e wiel aan de wagen wordt bij de leuk uitziende sociale agaporniden niet getolereerd ( extreme uitzonderingen daar gelaten)

Zet niet zomaar een enkele agapornis in een al reeds bestaande groep agaporniden bijvoorbeeld in een voliere, hier is de hyarchie al bepaald en de nieuweling komt meestal erg snel aan zijn / haar eind. 

Tijdsbesteding ( hoeveel tijd ben ik kwijt aan mijn agapornis? ) :

 • Agaporniden zijn erg sociaal en ook erg aanhankelijk, hierbij moet u zich goed realiseren dat een vogel die dus te weinig aandacht krijgt hier heel ongelukkig van wordt en zelfs letterlijk zo ziek van kan worden dat hij sterft van eenzaamheid.
 • Een agapornis heeft nood aan een maatje van de eigen soort, dit wil zeggen dat ze 24 uur per dag samen eten, vlooien, slapen, inter-actie met elkaar onderhouden; ook als wij dit niet zien. 
  Het is dus voor ons bijna onmogelijk de vogel de aandacht te geven welke het van een maatje zou krijgen. 
 • Indien u 1 agapornis houdt, dan dient u er rekening mee te houden meer tijd te moeten besteden aan uw huisdier dan indien u er 2 aan zou schaffen. ( dit geldt alleen voor het welzijn van het vogeltje, niet voor het tam houden van de vogels)
 • De hoeveelheid aandacht die een agapornis van u verwacht is verschillend per vogel, de ene agapornis kan prima 4 uur alleen zijn op een dag, een andere kan nog geen minuut alleen zijn.  
 • Trainen van de vogel ( tam maken) duurt niet lang, dit zijn altijd korte intensieve sessies, de rest van de tijd bestaat uit knuffelen 
  Tranings sessies duren gemiddeld enkele minuten ( nooit meer dan 5 -10 minuten en opgebouwd, in het begin is 2x 3 minuten intensief trainen genoeg) 

Huisvesting:

 • Voor uw agapornis kunt u kiezen uit verschillende soorten huisvesting:
 • Een ruime kooi
 • Een mooie kamervoliere
 • Een voliere met nacht verblijf voor buiten
 • U dient er rekening mee te houden dat agaporniden een stevige snavel hebben en het liefst alles willen slopen, dit zien ze als spelen. In de broedtijd kan dit verergeren, omdat ze dan een nest willen bouwen van alle spullen die ze kunnen verzamelen. Houd rekening met het materiaal waarvan uw voliere word gemaak. (bijvoorbeeld geen hout) 
 • Agaporniden houden van klimmen, zorg voor voldoende materialen / speelgoed in de kooi waardoor de vogel kan klimmen. Heeft de kooi geen horizontale spijlen? Maak dan gebruik van trappetjes en ander klimmateriaal waardoor de vogel toch naar boven kan klimmen. ( erg belangrijk voor het gevoel van een agapornis en als de vogel is gekortwiekt kan hij op deze manier de bovenste stokken bereiken)
 • Als u een kooi aanschaft dient u te letten op:
 • De spijl afstand, deze moet voldoende ruimte bieden om de snavel tussen te kunnen klemmen maar niet te blijven haken. ( een parkieten kooi is dus minder geschikt)

De spijl afstand moet ook niet te groot zijn, dan kan de vogel ontsnappen. ( minimaal 1,5cm max. 1,8cm afhankelijk van de grootte van uw vogel)

 • De kooi dient gemaakt te zijn van stevig materiaal, besluit u bijvoorbeeld om een houten kooi te bouwen, dan zult u deze aan de binnenkant geheel moeten afzetten met gaas om ontsnapping te voorkomen ( ze zijn zo slim en sterk dat hout gemakkelijk versplinterd kan worden om mee te spelen / als nestmateriaal te dienen.
 • De kooi moet groot genoeg zijn om in te bewegen. Minimale maten moeten daarom toch wel minstens uit 40 x 40 x 50cm zijn. ( liefst groter, deze maten zijn gebasseerd op voldoende vrijheid voor uw tamme agapornis)
 • Voorzie de kooi van zitstokken die net ver genoeg van elkaar liggen zodat de vogel moeite moet doen om van de een naar de andere te komen, d.m.v. vliegen, of klimmen. Dit is om te voorkomen dat uw vogel lui wordt, en een goede conditie behoudt. Ook zorgt dit voor de nodige bezigheidstherapie.
 • Op de bodem maakt u gebruik van schelpenzand, houtsnippers of gedroogde maiskorrel, zoals bijv. corbo ( deze zijn speciaal ontwikkeld zodat er minder stof opwaait en dus geschikt tegen allergieën) 
 • Maak geen gebruik van kranten!! Deze zal de vogel gaan verscheuren / oppakken met zijn snavel, soms is de inkt giftig voor agaporniden.
 • Agaporniden zijn gek op speelgoed! Een agapornis is snel uitgekeken op zijn ‘oude’speeltje en zal na enkele weken zijn interesse verliezen, hierdoor is het verstandig vaak te wisselen met speelgoed, dit is verstandiger dan de kooi geheel vol hangen. ( maak gebruik van 1 vast item in de kooi en daarnaast verschillend speelgoed wat gewisseld wordt) Zo kan de agapornis continue bezig blijven, dit vinden ze geweldig!
 • Spiegeltjes wel of niet? Dat is aan u de keus! Sommige mensen zeggen dat ze hun spiegelbeeld als beste vriendje kunnen gaan aanschouwen, en u bent dan automatisch uit beeld. 
  De agapornis kan zijn ‘spiegelbeeld vriendje’ dan gaan beschermen en u hierdoor juist gaan bijten. ( hij wil niet dat u in de buurt komt bij ZIJN vriendje.) Agaporniden zijn namelijk erg snel jaloers. ( hierom wordt soms beweert dat de vogels vals worden van spiegeltjes) Ook kunnen ze agressief worden als hun spiegelbeeld ze niet aanstaat. Ze willen dan de vreemde vogel zo snel mogelijk uit de kooi hebben.
 • Let op! Dat speelgoed speciaal voor agaporniden gemaakt is, parkieten speelgoed is vaak in een mum van tijd gesloopt. Speelgoed voor agaporniden of papegaaien is vaak van veel sterker materiaal gemaakt waardoor het langer mee gaat.
 • Plaats de kooi nooit in de buurt van de keuken!! Er komen voor de vogel giftige gassen vrij zodra u pannen verhit met een anti aanbaklaag. De vogel kan hiervan komen te overlijden. ( lees hierover meer onder het kopje giftig / ziekte)
 • Plaats de kooi nooit op de tocht! Hier kunnen agaporniden niet tegen, vooral in de winter zullen ze hier snel aan overlijden.
 • Als u de kooi in de zomer maanden buiten plaatst zorgt u er dan voor dat deze niet in de volle zon staat zonder schaduw, let op katten en roofvogels ( zoals kraaien) in de buurt en zet de kooi op een stevige ondergrond zodat deze niet om kan vallen.

Speciale bijkomende kosten:

 • Alleen met het gewone grote parkieten zaad bent u er nog niet, uw agapornisje heeft vitamine en een afwisselend dag menu nodig om in een goede conditie te blijven. Kijk bij voeding voor welke manier van voeden u kiest en u kunt uitrekenen wat u dit zal gaan kosten.
 • Een agapornis is geen veel geziene gast in een dierenarts praktijk, hiervoor zal u dus op zoek moeten naar een specialist!! Uit verschillende reacties van agaporniden bezitters is gebleken dat een algemene dierenarts vaak te weinig van deze vogels afweet waardoor wordt gekozen voor algemene geneesmiddelen, dit kunnen vaak de verkeerde middelen zijn, waardoor uw vogel er niet beter van wordt.
  Soms wordt er wel gekozen voor het juiste middel maar is er meer aan de hand waardoor u dan uiteindelijk toch doorverwezen moet worden.
 • Voordat u overgaat tot aanschaf is het daarom goed om te kijken waar een vogelspecialist is gevestigd, dit kan namelijk met gemak minimaal 50 km. Verderop zijn. Ook wordt er vaak een flinke prijs gevraagd voor het specialisme / consulten / medicijnen en eventuele testen. Verdiep u daarom goed van te voren wat u wilt doen als uw vogeltje ziek wordt.

Wilt U meer weten over de verzorging dan raad ik U aan het boekje Agaporniden van Esther Verhoef te kopen de prijs is 9,95euro, ISBN: 90 5841 0161 
Dit is het eerste boek dat ik kreeg wat te maken heeft met agaporniden toen ik begon met het houden van agaporniden, Ik heb er erg veel informatie uitgehaald waar ik tot op heden nog erg veel plezier van heb, dus zeker een aanrader!

Denkt u er al over een agapornisje aan te gaan schaffen? En heeft u geen idee waar u dit het beste kunt doen? Dan hebben wij een lijst gemaakt met punten welke u eventueel kunnen helpen bij uw keuze een agapornis wel of niet aan te schaffen, deze punten worden behandeld in het hoofdstuk wel of niet aankopen?

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2024 AGAPORNIS | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel